Betöltés, kérem várjon...
Adatvédelmi tájékoztató
Adatvédelmi nyilatkozat


Adatvédelmi nyilatkozatA Propulsion Kft. (továbbiakban Szolgáltató) a felhasználók személyes adatainak kezelése során a vonatkozó jogszabályoknak teljes körűen eleget tesz, annak érdekében, hogy a Szolgáltató által üzemeltetett rendszereket a felhasználók és a látogatók biztonságosan és kényelmesen használhassák.


A nyilatkozat kialakítása során figyelembe vettük az erre vonatkozó hatályos jogszabályokat:

- a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény,
- az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény,
- a hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény VIII. fejezetében foglalt rendelkezések,
- a hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító-kijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 253./2001. (XII. 18.) kormányrendelet,
- az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény.Személyes adatok

- Az Szolgáltató gondoskodik az adatok biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.
- Az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, vagy törlés, illetve sérülés valamint megsemmisülés ellen.
- Cégünk szolgáltatásainak igénybevétele igénylést vagy regisztrációt tesz szükségessé, mely személyes adatok megadásával járhat. Ezen adatok közlése önkéntes és kizárólag a Felhasználó akaratából történik. Az igénylés vagy regisztráció során megadott adatok valódiságáért a Felhasználó vállal feleőséget. A igénylő vagy regisztrációs lap kitöltésével a Felhasználó az általa közölt adatoknak az Szolgáltató által történő kezeléséhez hozzájárul. Az adatkezelés célja a Felhasználók azonosíthatóságának megvalósítása, számlázási adatok tárolása és a szolgáltatás(ok) személyre szabási lehetőségének biztosítása.Automatikusan keletkező adatok (naplóállományok)

- A szolgáltatások során keletkező naplóállományok elemzése fontos információkat nyújt a szolgáltató számára. A kiszolgáló szerver bármilyen fájlfeltöltés vagy megtekintés esetén rögzíti a kérés dátumát, a látogató IP címét, kérés típusát, időpontját, szerverről lekért URL-t, (hiba vagy hiányzó fájl esetén az el nem ért URL-t),használt böngésző típusát. Az ilyen információk személyes azonosításra nem alkalmasak. Ezeket az adatokat az oldalstatisztikák készítéséhez, a szolgáltatások adminisztrálásához, a látogatók szokásainak elemzéséhez használjuk fel, melyek szolgáltatásaink színvonalának emelését segítik elő.
- Az adatkezelés célja a rendszer biztonságos és folyamatos működésének biztosítása. A Szolgáltató által kezelt adatokhoz kizárólag a Szolgáltató férhet hozzá. A fent leírt adatok (és naplóállományok) keletkeztetéséhez és kezeléséhez a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételével hozzájárul.Az adatok felhasználása

A Szolgáltató a rendelkezésére álló fenti adatokat - amíg azok személyes adat jellege megmarad - harmadik személy részére nem adja ki. Ez alól kivételt képeznek a következő esetek:

- ha Szolgáltató jogi, illetve gazdasági képviseletét ellátó cégek vagy személyek kérik,
- ha azokat jogszabályban erre feljogosított állami szerv hivatalos eljárása során kéri,
- ha harmadik személy vagy az Szolgáltató jogai vagy törvényes érdekei védelmében polgári peres vagy magánvádas büntetőeljárást kíván a Felhasználó ellen indítani,
- ha a Szolgáltató a Felhasználóval szemben büntetőeljárást kíván kezdeményezni számítógépes csalás miatt.